Gửi thư, đăng ký lắp mạng trực tuyến
Địa chỉ:
Số 4 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (84.31) 3600.791
Điện thoại di động: 0912.916.405
http://vnpthaiphong.net